Diumenge 21 de gener de 2018
    castellano  
Notícies
Agenda
Altres Notícies
3 de gener de 2018
PRESSIÓ I AMENACES D’ENDESA A QUI S’OPOSA A LA SUBSTITUCIÓ DEL COMPTADOR
28 de juliol de 2017
AVÍS PER LA VAGA DE TREBALLADORS DEL CONTROL DE SEGURETAT DE L'AEROPORT DEL PRAT
19 de maig de 2017
Actualització del brot de toxiinfecció alimentària per la ingesta de tonyina
Dijous 11 de maig
Intoxicació alimentària per histamina per consum de tonyina
19 d'abril de 2017
AECOSAN CONSIDERA QUE LES EMPRESES PODEN UTILITZAR NUMERACIONS 902 EN ELS SEUS SERVEIS D’ATENCIÓ AL CLIENT
 
Notícies
 
 
INFORMACIO PRACTICA PER PERSONES EN SITUACIO DE POBRESA ENERGETICA
29 de novembre de 2016s
En ple debat sobre el protocol d’actuació a seguir en els casos de pobresa energetica per tal d’evitar talls de subministrament a les famílies en situacio de vulnerabilitat, ens centrem en aclarir els passos que han de seguir les persones afectades

Els desgraciats fets que han provocat la mort d’una persona a qui havien interromput el subministrament electric per manca de pagament ha despertat un creuament d’acusacions entre els agents implicats; administracions i empreses comercialitzadores i subministradores: sobre quin es el protocol a seguir en aquests casos, i com s’ha d’aplicar la Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l’emergencia en l’ambit de l’habitatge i la pobresa energètica. Lluny d’entrar en aquest debat, que sens dubte ha de portar a l’establiment d’un protocol clar i d’aplicacio homogenia per part de tots els agents implicats, ens volem centrar en aclarir els passos a seguir per una persona consumidora que no pugui fer front a les factures de subministraments basics.

 

Qui es considera que es troba en risc d’exclusió residencial?

Es considerarà que estan en risc d’exclusió aquelles unitats familiars que no arribin a un mínim d’ingressos que vindrà fixat pels següents criteris:

-          2 vegades l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya), si es tracta de persones que viuen soles.

-          2,5 vegades l’IRSC, si es tracta d’unitats de convivència (més d'una persona).

-          3 vegades l’IRSC, en cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència.

Que és l’IRSC?

És l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya, és a dir, són els ingressos mínims de suficiència per una unitat familiar a Catalunya. Aquesta Renda varia segons la quantitat de membres que tingui la unitat familiar, i la zona on es trobi el seu habitatge.

És important matisar que aquelles unitats familiars que superin aquest IRSC, però que igualment es pugui demostrar que es troben en una situació de vulnerabilitat evident, com per exemple el risc imminent de perdre l’habitatge.

On em puc informar sobre la meva situació?

Aquelles persones que es puguin trobar en una situació difícil és important que s’informin de forma ràpida per començar a fer els tràmits necessaris. Cal dirigir-se als Serveis Socials del municipi on es trobi l’habitatge.

Que es farà des de Serveis Socials del meu municipi?

Abans de dur a terme un tall de subministrament, l’empresa subministradora ho ha de comunicar als Serveis Socials de l’Ajuntament i sol·licitar un informe per tal de poder conèixer la situació en la que es troba la unitat familiar a la que es pretén tallar el subministrament. Si ja us heu dirigit prèviament als Serveis Socials, aquests comunicaran a l’empresa la vostra situació, i aquesta no podrà tallar el subministrament mentre duri aquesta situació.

Si rebem un avís de tall i no ens hem dirigit prèviament als Serveis Socials, cal fer-ho de forma immediata per tal que des de l’Ajuntament s’intenti evitar el tall.

Per altra banda, es començaran els tràmits per intentar tenir accés a ajuts que permetin fer front al deute pendent que es pugui acumular amb la companyia.

pobresa energ
 
C/Roger de Llúria, 44, 3er 3ª 08009 Barcelona Tel. 93 301 26 27