Dijous 26 d'abril de 2018
    castellano  
Notícies
Agenda
Altres Notícies
10 d'abril de 2018
MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA DE VIATGES COMBINATS I SERVEIS DE VIATGE VINCULATS.
3 d'abril de 2018
SPAM TELEFÒNIC I LES TRUCADES I VISITES COMERCIALS
27 de març de 2018
ALERTA ALS CONSUMIDORS AFECTATS PER L’ADQUISICIÓ DEL DESCODIFICADOR BLUSENS WEBTV
16 de març de 2018
POSEM FRE AL SPAM TELEFÒNIC I A LES TRUCADES I VISITES COMERCIALS
21 de febrer de 2018
UNAE VA ATENDRE 3.060 CONSULTES DE PERSONES CONSUMIDORES AL LLARG DE 2017
 
Notícies
 
 
AFECTATS CLÀUSULA SÒL : UNAE INSTA A LA BANCA A COMPLIR LA SENTÈNCIA DEL TJUE SENSE NECESSITAT DE RECÓRRER ALS JUTJATS
22 de desembre de 2016
La Justícia europea ha donat una bona notícia als consumidors que tenen contractades hipoteques amb clàusules sòl en declarar incompatible amb el dret comunitari la decisió del Tribunal Suprem de limitar els efectes retroactius de la seva devolució.

La clàusula sòl, inclosa durant anys pels bancs espanyols en les hipoteques de milions d'usuaris, posa un límit a les baixades de l'euríbor, de tal manera que els consumidors no podien beneficiar-se totalment d'una rebaixa dels interessos a pagar pel seu préstec quan aquest índex superava (a la baixa) el límit estipulat per aquesta clàusula.

El Tribunal Suprem va declarar el 9 maig 2013 que aquestes clàusules eren abusives ja que els consumidors no havien estat degudament informats de les implicacions pràctiques, però al·legant raons d'estabilitat financera, va decidir limitar en el temps els efectes d'aquesta declaració, obligant als bancs només a tornar els diners a partir de la data de la sentència.

En la sentència, el TJUE estipula que la limitació de temps que va estipular el Suprem resulta una desprotecció dels consumidors "incompleta i insuficient i no constitueix un mitjà adequat i eficaç perquè cessi l'ús de les clàusules abusives", en contra del que exigeix ​​la Directiva 93/13.

Contra aquesta sentència ja no cap recurs, tot i que no té efectes pràctics immediats per als afectats, que hauran d'acudir als tribunals per recórrer contra els bancs afectats ja que cal que hi hagi una sentència ferma que determini la manca de transparència, i per tant de l'abusivitat de la clàusula en cada cas.

Unae insta a la banca a retornar les quantitats defraudades, i sol·licita als organismes competents que prenguin les mesures necessàries per una resolució extrajudicial pels casos en que els bancs no retornin les quantitats cobrades indegudament als afectats, i aquests puguin recuperar els seus diners sense necessitat de personar-se, un a un, a cada jutjat.

Unae recomana als usuaris que es dirigeixin a la seva associació de consumidors per informar-se de la possible existència de clàusula sòl a la seva hipoteca, i dels primers passos per reclamar-la.

 

interes no
 
C/Roger de Llúria, 44, 3er 3ª 08009 Barcelona Tel. 93 301 26 27