Divendres 25 de maig de 2018
    castellano  
Notícies
Agenda
Altres Notícies
Divendres 25 de maig de 2018
IDENTAL: ELS CONSUMIDORS DENUNCÍEN EL TANCAMENT DE LA CLÍNICA DE BARCELONA I L’INCOMPLIMENT GENERALITZAT EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI CONTRACTAT.
10 d'abril de 2018
MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA DE VIATGES COMBINATS I SERVEIS DE VIATGE VINCULATS.
3 d'abril de 2018
SPAM TELEFÒNIC I LES TRUCADES I VISITES COMERCIALS
27 de març de 2018
ALERTA ALS CONSUMIDORS AFECTATS PER L’ADQUISICIÓ DEL DESCODIFICADOR BLUSENS WEBTV
16 de març de 2018
POSEM FRE AL SPAM TELEFÒNIC I A LES TRUCADES I VISITES COMERCIALS
 
Notícies
 
 
UNAE VA ATENDRE 3.060 CONSULTES DE PERSONES CONSUMIDORES AL LLARG DE 2017
21 de febrer de 2018
Els tècnics d’UNAE han atès les consultes, i tramitat reclamacions i denúncies, tant des de la seu d’Unae, com en els ajuntaments en els quals presten servei de gestió d’ OMIC’s o assessorament jurídic.

Unae ha atès més consultes que mai durant el 2017, amb aquesta xifra de 3.060 consultes ateses.La xifra pràcticament duplica la quantitat de consultes de l’any 2016. Per altra banda s’ha dut a terme la gestió de 519 reclamacions vers alguna empresa, en la majoria de casos a través de procediments de mediació. A aquesta xifra cal sumar la gestió de denúncies rebudes per presumptes infraccions de la normativa de consum.

D’aquests 519 expedients tramitats amb empreses s’ha aconseguit una mediació favorable als interessos de la persona consumidora en un 47% dels casos. Per altra banda s’han derivat a altres organismes competents per diversos motius segons la casuística de la reclamació, en un 16% més dels casos. Les mediacions o reclamacions que han acabat resoltes de forma favorable han suposat un rescabalament de 39.620 euros als consumidors (suma dels 120 casos en que s’ha pogut quantificar l’import rescabalat). Això suposa una mitjana de 330,01 euros per cas.

El 88% de les persones ateses continuen preferint l’atenció presencial a altres mitjans de consultes com el correu electrònic o el telèfon.

Durant aquest 2017 les clàusula terra i les reclamacions i consultes relacionades amb clàusules abusives en préstecs hipotecaris han dominat a la resta de sectors. Això ha fet que els casos relacionats amb entitats financeres hagin suposat fins un 26% dels casos atesos. Segueix el sector de les telecomunicacions amb un 16,4%, i en tercer lloc els casos derivats del subministrament elèctric amb un 14,9%.

logo unae
 
C/Roger de Llúria, 44, 3er 3ª 08009 Barcelona Tel. 93 301 26 27