Dijous 26 d'abril de 2018
    castellano  
Alimentació i Consum
Assegurances i Serveis financers
Consum responsable
Drets generals de consum
Garanties i reparacions
Habitatge
Publicitat i serveis turístis
Telecomunicacions i Serveis bàsics
Altres Estudis
CAMPANYA DE CONTROL D'UNAE A LES AGÈNCIES DE VIATGES ON-LINE
ANÀLISI I OBSERVACIONS DEL CODI DE CONSUM DE CATALUNYA (LLIBRE PRIMER)
INFORME DE CONSULTES I RECLAMACIONS A UNAE AL 2010
CAMPANYA DE FOMENT D'INDICACIÓ DE PREUS EN ESTABLIMENTS COMERCIALS
MONOGRÀFIC SAM: VOLEM MENJAR ADDITIUS?
GUIA DE PRÀCTIQUES CORRECTES D'HIGIENE PER AL SECTOR DE BOLETS I TÒFONES BASADA EN EL SISTEMA D'APPCC
COMENTARIS A LA LLEI 16/2009, DE 13 DE NOVEMBRE, DE SERVEIS DE PAGAMENT
INFORME DE CONSULTES I RECLAMACIONS A UNAE AL 2009
 
Estudis de consum
 
ESTUDI DELS HÀBITS TURÍSTICS DELS CIUTADANS DE BARCELONA
Els hàbits de les persones consumidores de viatges han canviat durant els últims anys com a conseqüència de trobar-nos a l’era de les moves tecnologies. Al mateix temps també hi ha hagut una evolució del mercat turístic com a conseqüència de l’aparició de les companyies low cost, múltiples ofertes de paquets turístics i nombrosos portals online dedicats a la recerca d’ofertes i viatges.

Tots aquests factors, juntament amb moment de dificultat econòmica que està patint el nostre país, han estat decisius per modificar els els costums i les preferencies de les persones, les quals també han evolucionat per tal d’adaptar-se a la nova situació (durada  dels viatges, destinacions, tipus d’allotjament, etc).

Els principals objectius d’aquest etudi són els d’evaluar els principals hàbits vacacionals per part dels ciutadants de Barcelona per mitjà d’una enquesta de 12 preguntes relacionades amb les activitats vacacionals dels enquestats durant el 2010. Les preguntes feien relació a temes tals com la durada de les vacances, tipus de transport utilitzat, mitjans d’informació, allotjament, acompanyants, etc.

Durant el mes de desembre de 2010 es va enquestar a una mostra de 120 casos, formada per persones d’entre 20 anys i fins als majors de 70. Cada sector el composen 20 persones (10 dones i 10 homes). Aquest diferenciació per sexes i edats també ha permès detectar les diferències entre homes i dones, així com l’evolució dels hàbits turístics de la població en funció de l’edat.
 
Documents
Informe1
Informe2
Informe2
 
C/Roger de Llúria, 44, 3er 3ª 08009 Barcelona Tel. 93 301 26 27