Diumenge 21 de gener de 2018
    castellano  
Alimentació i Consum
Assegurances i Serveis financers
Consum responsable
Drets generals de consum
Garanties i reparacions
Habitatge
Publicitat i serveis turístis
Telecomunicacions i Serveis bàsics
 
 
 
Estudis de consum
 
Avio online
CAMPANYA DE CONTROL D'UNAE A LES AGÈNCIES DE VIATGES ON-LINE
UNAE ha realitzat una campanya de control d'inspecció i informació a les principals agències de viatges virtuals, amb l'objectiu de conèixer perquè les persones consumidores mostren més desconfiança en aquest sector del comerç electrònic.
ESTUDI DELS HÀBITS TURÍSTICS DELS CIUTADANS DE BARCELONA
Els principals objectius d’aquest etudi són els d’evaluar els principals hàbits vacacionals per part dels ciutadants de Barcelona per mitjà d’una enquesta de 12 preguntes relacionades amb les activitats vacacionals.
PUBLICITAT I CONSUM
Aquest estudi té l’objectiu de servir com a eina de consulta per als qui vulguin informar-se sobre qüestions relacionades amb la publicitat. És per aquest motiu que l’estudi fa un recull de tots els tipus de publicitat existents.
L’IMPACTE DE LA PUBLICITAT ACTUAL EN EL COL·LECTIU DELS INFANTS I ADOLESCENTS
Aquest col·lectiu requereix especial protecció per dues raons principals: la seva vulnerabilitat i l'important increment que ha patit la publicitat dirigida cap aquest sector.
DRETS DELS USUARIS DEL TRANSPORT AERI
Pel que fa al transport aeri, cal diferenciar dues possibles qüestions: per una banda, l'overbooking, els retards i les cancel·lacions, i, per altra, la pèrdua, el deteriorament i el retard d'equipatges
Veure més estudis
 
C/Roger de Llúria, 44, 3er 3ª 08009 Barcelona Tel. 93 301 26 27