Diumenge 21 de gener de 2018
    castellano  
Alimentació i Consum
Assegurances i Serveis financers
Consum responsable
Drets generals de consum
Garanties i reparacions
Habitatge
Publicitat i serveis turístis
Telecomunicacions i Serveis bàsics
 
 
 
Estudis de consum
 
LA LLEI DE GARANTIES
Al Reial Decret Legislatiu 1/2007 es regula la garantia dels productes de naturalesa duradora, els terminis, condicions en que s'aplica, i els drets i obligacions de les empereses quan un consumidor mostra una manca de conformitat amb un producte en garan
PRESTACIÓ DE SERVEIS A DOMICILI
Donada la importància que té aquesta activitat en l'economia familiar, i per tal que no es produeix conflictes en aquest tema, el consumidor ha d'estar informat dels drets i deures que té en aquestes situacions.
Veure més estudis
 
C/Roger de Llúria, 44, 3er 3ª 08009 Barcelona Tel. 93 301 26 27