Diumenge 21 de gener de 2018
    castellano  
Alimentació i Consum
Assegurances i Serveis financers
Consum responsable
Drets generals de consum
Garanties i reparacions
Habitatge
Publicitat i serveis turístis
Telecomunicacions i Serveis bàsics
 
 
 
Estudis de consum
 
EL DRET A L'HABITATGE
La Llei del dret a l’habitatge, Llei 18/2007, de 28 de desembre, és la primera llei que tracta d’una manera integral la problemàtica d’aquest bé de primera necessitat que, d’anys ençà, s’ha convertit en la principal causa d’endeutament de les famílies.
LA NOVA LLEI HIPOTECÀRIA: CANVIS INSUFICIENTS PER ALS USUARIS
Desprès de patir les pressions d'entitats financeres, notaris i registradors en la seva llarga tramitació, s'ha publicat al BOE i ha entrat en vigor la nova llei que regula el mercat hipotecari (Llei 41/2007, de 7 de desembre)
LES COMUNITATS DE PROPIETARIS A CATALUNYA
S'ha aprovat el règim jurídic de la propietat horitzontal per a les Comunitats de Propietaris de Catalunya (Llei 5/2006 de 10 de maig del Llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya), i que suposa algunes diferències amb el règim de les CCPP de la resta de
Veure més estudis
 
C/Roger de Llúria, 44, 3er 3ª 08009 Barcelona Tel. 93 301 26 27