Dijous 26 d'abril de 2018
    castellano  
Alimentació i Consum
Assegurances i Serveis financers
Consum responsable
Drets generals de consum
Garanties i reparacions
Habitatge
Publicitat i serveis turístis
Telecomunicacions i Serveis bàsics
 
 
 
Estudis de consum
 
GUIA DE PRÀCTIQUES CORRECTES D'HIGIENE PER AL SECTOR DE BOLETS I TÒFONES BASADA EN EL SISTEMA D'APPCC
UNAE participa en l'el·laboració d'aquesta guia, realitzada per l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària, en col·laboració amb la Federació Nacional d’Exportadors de Bolets i Tòfones.
ESTALVI D'ENERGIA A LA LLAR
El benestar no ha d’estar necessàriament relacionat amb un increment del consum energètic. Les famílies som responsables del 30% del consum total d’energia,assumint senzilles pautes de conducta podem contribuir a reduir substancialment els nostres consums
REDUCCIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS
Reduir, recuperar i reciclar són tres paraules clau que contribueixen a l'estalvi de matèries primes i energia.L'elecció que realitzem a l'hora de comprar influeix en la decisió del productor.La nostra aportació com a consumidors pot ser molt important.
ESTALVI D'ENERGIA EN EL TRANSPORT
El transport es causa d'una gran part de la contaminació atmosfèrica i acústica existent.Tot i que la majoria d’aquesta contaminació prové dels transport de viatgers i del transport mercantil, a nivell individual podem ajudar a minimitzar aquest impacte.
LA NOVA LLEI HIPOTECÀRIA: CANVIS INSUFICIENTS PER ALS USUARIS
Desprès de patir les pressions d'entitats financeres, notaris i registradors en la seva llarga tramitació, s'ha publicat al BOE i ha entrat en vigor la nova llei que regula el mercat hipotecari (Llei 41/2007, de 7 de desembre)
LA LLEI DE GARANTIES
Al Reial Decret Legislatiu 1/2007 es regula la garantia dels productes de naturalesa duradora, els terminis, condicions en que s'aplica, i els drets i obligacions de les empereses quan un consumidor mostra una manca de conformitat amb un producte en garan
LES COMUNITATS DE PROPIETARIS A CATALUNYA
S'ha aprovat el règim jurídic de la propietat horitzontal per a les Comunitats de Propietaris de Catalunya (Llei 5/2006 de 10 de maig del Llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya), i que suposa algunes diferències amb el règim de les CCPP de la resta de
DRETS DELS USUARIS DEL TRANSPORT AERI
Pel que fa al transport aeri, cal diferenciar dues possibles qüestions: per una banda, l'overbooking, els retards i les cancel·lacions, i, per altra, la pèrdua, el deteriorament i el retard d'equipatges
 
C/Roger de Llúria, 44, 3er 3ª 08009 Barcelona Tel. 93 301 26 27