Dijous 26 d'abril de 2018
    castellano  
Qui som
Gabinet jurídic
Vols fer-te soci?
FAQ
Links d'interès
 
 
Links d'interès
 

Agència Catalana del Consum
www.consum.cat

Diputació de Barcelona

http://www.diba.es

OMIC de Barcelona
http://www.omic.bcn.es
 

Agència Catalana de Seguretat Alimentària
http://www.gencat.net/salut/acsa

Butlletí Oficial de l’Estat
http://www.boe.es/

Ministeri de Justícia
Guies explicatives sobre normes d’interès per al consumidor (Crèdits Hipotecaris, Contractació Electrònica...)
http://www.mju.es

Diari oficial de les Comunitats Europees
http://www.europa.eu.int/eur-lex/es/oj/index.html

Institut Nacional d’Estadística
IPC, Enquesta Contínua de Pressupostos Familiars, dades demogràfiques 
www.ine.es

Agència Tributària
http://www.aeat.es

Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació
http://www.mapya.es

Direcció General SANCO de la Comisió Europea
europa.eu.int/comm/dg24

Les xarxes d´informació de la Unió Europea
www.netdgx.aeidl.be

Campanya de Seguretat Alimentària
www.seguridadalimentaria.com

Medi ambient a la UE
www.europa.eu.int/comm/environment

Patronat Català Pro Europa
www.gencat.es:80/pcpe

Infoconsum
www.infoconsumo.es

Institut National de la Consommation (France)
www.conso.net

Instituto Nacional de Consumo
www.consumo-inc.es

Institut Europeu Interregional del Consum
www.ieic.net/

BEUC
http://www.beuc.org

 
C/Roger de Llúria, 44, 3er 3ª 08009 Barcelona Tel. 93 301 26 27