dc. 16 març Conferències i Tallers

Per a les entitats federades, es celebrarà a partir de les 12,45h, l'Assemblea Gral Ordinària i extraordinària del 2021 de FEDERACIO UNAE CATALUNYA.

La reunió es farà telemàtica a través del google meet. Les entitats adherides que vulguin participar hauran de posar- se en contacte a traves del mail "unae@unae.cat", o trucar al telèfon 933012627 per facilitar-lis el link pertinent per accedir-hi.