dt. 24 octubre Conferències i Tallers

Xerrada / Debat: Parlarem del món de la família: gendres cunyats sogres" a travès de la novela del periodistai escriptor Genis Sinca Una família exemplar"