dt. 16 març Conferències i Tallers

Per a les entitats federades, es celebrarà a partir de les 13h, l'Assemblea Gral Ordinària i extraordinària del 2020 de FEDERACIO UNAE CATALUNYA