dv. 01 març

La presidenta de la Federació UNAE Catalunya assisteix a la sessió monogràfica sobre temes bancaris (cessions de crèdit, titulitzacions i subrogació) del Ple de la Comissió Permanent de les Persones Consumidores de Catalunya.

Amb la presència de la Sra. Mariló Gramunt, presidenta de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya