dt. 20 octubre

A les 16,30h, Federació UNAE Catalunya realitzará una xerrada taller sobre l' ús responsable de les xarxes socials, a la cooperatival Aixec (Barcelona, Passeig de Sant Tarsici, 3), dirigida al col·lectiu de Salut Mental, grup adults.