dt. 10 maig

A les 17,00h, UNAE realitzara una xerrada a l'escola Santiago Rusiñol de Barcelona (Passeig de Valldaura, 261) dirigida als pares d'alumnes de l'escola, sobre l'ús responsable de les xarxes socials