dj. 25 maig

A partir de les 9,00h del matí, UNAE imparteix dos tallers sobre l'ús responsable de les xarxes socials als alumnes de 6è de Primària de l'escola Sant Jordi de Montmeló