dc. 07 setembre

Amb la col·laboració del Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona