14 | 04 | 2020

Van passant els dies i cada dia anem coneixent noves mesures amb les quals es vol fer front al Coronavirus i a les seves conseqüències. Moltes d’aquestes afecten al món del consum directa o indirectament, per això intentarem recollir-les i tenir-les actualitzades.

Cal cridar a la calma i al consum responsable, ja que, han hagut de tancar al públic tots aquells establiments que no siguin d’alimentació, sanitaris, perruqueries a domicili, quioscos, correus, bancs, asseguradores, estancs i gasolineres. Així, hem d’entendre que del que es segueix venent és necessari que en fem un consum solidari en el que planifiquem el que comprem per adquirir només el necessari sense acumular productes, d’aquesta manera haurà de tot per tothom.

Per això, s’ha d’entendre que el tancament de bars, cafeteries i restaurants que no fan menjar per emportar o a domicili, dels locals d’espectacles, les activitats esportives i de lleure, etc. és un tancament per força major, ja que es pot entendre que la prestació del servei és impossible per una circumstància aliena a la voluntat de l’empresa i que era inevitable.

A més, s’ha declarat el tancament de les fronteres i no podran entrar a l’Estat tots aquells que no tinguin nacionalitat espanyola, tinguis permís de residència o algun equivalent que permeti l’entrada, evidentment si que està permesa l’entrada a tots el vehicles de distribució de mercaderies.

Com es pot veure cada dia és un allau de mesures dinàmiques que varien i s’adapten a la realitat diària de l’Estat d’alarma. Tenint en compte tot això, intentarem establir unes pautes generals:

Cancel·lació de viatges

Podem entendre que des del moment que solament ens podem moure per treballar, anar a comprar, a la farmàcia, bancs, asseguradores o establiments sanitaris, no podem viatjar sinó és per fer-ho en els casos anteriors o en els casos d’urgència, la resta de casos els podríem considerar, tal com hem dit, que no es poden dur a terme per força major.

 • Si ens cancel·len o cancel·lem el viatge per força major es podrà reclamar el retorn dels imports pagats però no podrem demanar cap compensació o indemnització complementària ni les empreses ens podran aplicar cap penalització.
 • En el cas que ens cancel·lin el viatge i no sigui per força major podrem demanar la compensació automàtica en el cas dels vols, si no ens han avisat amb dues setmanes d’antelació, i/o una indemnització pels danys i perjudicis que se’ns causin per aquesta cancel·lació.
 • Si el cancel·lem nosaltres i no és per força major, haurem de mirar en primer lloc, si tenim una assegurança que ens cobreixi aquesta cancel·lació i sinó haurem de contactar amb la empresa en que haguem contractat el viatge per tal d’arribar a un acord (canvi de dates, retorn parcial,…). En aquest cas sí que ens podran demanar que paguem penalització però aquesta ha d’estar al contracte i ser proporcional a la situació en la que ens trobem.
 • Si teníem un bitllet de tren de llarga distància, Renfe facilitarà el canvi de data i/o anul·lació d’aquest sense cap cost.
 • En el cas dels viatges combinats tenim dret al reemborsament però en el supòsit en que l’operador d’algun dels serveis contractats no retorni els diners a l’agència de viatges, aquesta ens pot oferir un val o bo amb un any de validesa, que si no fem servir ens serà retornat el seu valor en diners.

Cancel·lació d’esdeveniments

Dins d’esdeveniments podem entendre la restauració, els espectacles, els allotjaments, els museus i altres productes contractats que tinguin a veure amb l’oci, lleure o els esports.

 • L’assistència a aquests esdeveniments no està permesa i és per això que tindrem dret a reclamar el retorn de tots els diners que hem pagat o negociar altres mesures com un aplaçament, canvi de data,…
 • Ara bé, si és quelcom contractat fora del nostre Estat caldrà veure les condicions del contracte i la situació de l’altre Estat, ja que, podria ser que la cancel·lació per part nostra no signifiqués el retorn dels diners.

Suspensió dels serveis per quotes

Si ens deixen de prestar algun servei com és un gimnàs o un curs que paguem per quotes (mensual, trimestral, anual) en la majoria de casos serà perquè s’ha decretat el tancament de l’establiment i per tant ens trobaríem en que s’ha fet motivadament per força major.

 • Per la suspensió de força major podrem reclamar el retorn de la part proporcional de les quotes segons el temps de suspensió del servei.
 • Si la suspensió no es justifica en força major, com per exemple en un curs on-line, també podrem demanar danys i perjudicis.
 • També s’apunta a la recuperació dels serveis com a solució, és a dir, quan s’acabi la prestació allargar-la el temps que no s’ha pogut gaudir o fer-ho afegint temps a la prestació acordada. Si no és possible o no és acceptat per la persona consumidora s’haurà d’optar pel reemborsament.
 • No està permès cobrar noves mensualitats o rescindir contractes per raó de l’Estat d’alarma.

Altres casos

 • Es suspenen els terminis de devolució dels productes comprats en qualsevol modalitat (en establiment, a distància o fora d’establiment) durant l’Estat d’alarma o anteriorment que compleixin el període de devolució durant l’Estat d’alarma.
 • Les pagues i senyals no es retornaran en el cas que l’empresa estigui disposada a proporcionar el producte o servei ja que s’entén com una renuncia per part de la persona consumidora, per tant, el més adequat seria intentar arribar a un acord amb l’empresa. Si és el prestatari qui no vol proporcionar el que s’ha contractat ens haurà de retornar el pagament per avançat.
 • Es congelen les portabilitats entre companyies telefòniques tan de fixes com de mòbils i totes les campanyes publicitàries associades, per tant, seguirem essent usuaris de la nostra companyia i no de la que hem contractat fins que estem en Estat d’alarma.
 • En els transportspúblics s’ha dit que quan s’acabi la situació plantejaran una ampliació del termini dels abonaments de transport no utilitzats.
 • Es redueix al 50% el cànon de l’aigua en les factures d’abril i maig
 • Els preus dels serveis funeraris no podran ser superiors als vigents abans de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma. En cas que la causa d ela defunció sigui el Covid 19 resta prohibida la vetlla.
 • Es prohibeix la publicitat de joc on-line que aprofiti l’Estat d’alarma per captar persones usuàries, que ofereixi bons com a reclam, es publiciti fora de l’horari marcat (1h-5h) o utilitzi les xarxes socials/webs/mail.

Protecció a les persones vulnerables

 • S’ha aprovat una moratòria en el pagament de les hipoteques per aquells deutors vulnerables que es pot demanar des de demà i fins al 3 de maig.
 • Pels crèdits no hipotecaris com els crèdits al consum també s’ha instaurat aquesta moratòria.
 • Es crea una línia de crèdits estatals a interès 0 per tal de fer front als lloguers i s'obliga a la reducció del preu o a la moratòria als propietaris grans tenidors. 
 • Es prohibeix el tall dels subministres bàsics a les persones vulnerables per qualsevol motiu i es prorroga el bo social automàticament fins al 15 de setembre.

 

En qualsevol d’aquests casos si no estem d’acord amb la resposta que ens dona l’empresa, intentarem negociar un acord durant 60 dies però si aquest no és possible, demanarem el reemborsament dels diners pagats, i si no ens el fan serà el moment en que haurem d’ interposar una reclamació, per tal que si no ens donen resposta o la resposta és negativa puguem acudir al nostre servei públic de consum o organització de persones consumidores per tal que es gestioni la nostra reclamació.

Recordeu que per qualsevol dubte sobre el tema tractat en aquest article o qualsevol altre, UNAE segueix al vostre costat des de casa mitjançant el correu electrònic unae@unae.cat o la bústia de consultes www.unae.cat/ca/consultes.