30 | 04 | 2020

Aquest mes d'abril hem participat al Butlletí #AprofitaelsAliments per l’aprofitament dels aliments i la lluita contra les pèrdues i el malbaratament alimentari del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya mitjançant una entrevista a l’Entrevista a Anna Burgués, dietista-nutricionista, tecnòloga dels aliments i membre del Gabinet de Consum d’UNAE.

Em parlat de la Llei de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris que es va aprovar el passat 4 de març, qualificant-la de positiva ja que és un sector que, tot i existir, no estava regulat. En general es considera que està ben enfocada al centrar-se en accions de prevenció de malbaratament i foment de l’aprofitament.

Dins les mesures que contempla trobem la d’informar les persones consumidores sobre el consum responsable, es pensa que tota acció que es dugui a terme en aquest sentit és una bona notícia, al haver detectat que hi ha una preocupació sobre aquest tema en la població en general però que no es du a terme a la realitat de les persones consumidores. Tanmateix, es crea l’obligació a la restauració i hostaleria de posar per emportar els aliments no consumits mesura que és molt important perquè es regula i és fa preceptiva per les empreses, una pràctica que ja es duia a terme i es demandava des de fa temps per les persones consumidores. Per últim, es parla de l’accés al sistema d’informació sobre dades de malbaratament d’empreses alimentàries que es veu una bona mesura, ja que, tot el que és dret a accés significa transparència però s’hauria d’ampliar amb mesures de difusió d’aquestes dades per tal que arribessin a tota la població.