13 | 05 | 2019

Cada dia hi ha milers i milers de desplaçaments arreu del país i els consumidors que optin per fer-los contractant alguna mena de transport pot ser que es trobin amb retards o cancel·lacions per part de les companyies transportistes. Per això, és important saber quins drets tenim com a persones consumidores i què podem reclamar si ens trobem en alguna d’aquestes situacions:

 • En els transports per carretera si el servei que s’ofereix és de llarg recorregut (+250 km):
  • Tindrem dret a que ens informin, com a màxim als 30 minuts de l’hora programada de sortida, del retard o cancel·lació del servei.
  • Si ens trobem amb un retard de més de 120 minuts o d’overbooking ens hauran d’oferir triar entre la continuació, recorregut alternatiu fins a la destinació final o reemborsament del preu del bitllet i, si procedeix, tornada gratuïta a origen. Si no es fa l’oferiment anterior tindrem dret a una indemnització del 50% preu bitllet a més del reemborsament del mateix. Si el viatge és de més de 3 hores i hi ha un retard superior a 90 minuts ens hauran de procurar atenció, és a dir, menjar i allotjament fins a 2 nits.  Tot això, a excepció que ens trobem en casos climatologia extrema o grans catàstrofes naturals en els que s’exonera a l’empresa transportista d’aquestes obligacions.
  • Per poder reclamar-ho caldrà fer-ho dins dels 3 mesos després del servei prestat o de la seva data quan no es va prestar.
    
 • En els transports marítims (ferries i creuers per mar, rius, llacs i canals) en que hi hagi més de 13 viatgers, de 3 tripulants, estigui previst un allotjament de més de dos nits i la distància recorreguda sigui superior a 500m:
  • Si ens trobem en els cas de cancel·lació ena hauran de deixar optar entre el reemborsament del bitllet o la conducció al destí l’abans possible en condicions similars. En els retards en la sortida del viatge quan supera els 90 minuts ens hauran de procurar atenció (menjar i allotjament si fos necessari) i a partir de l’hora de retràs tindrem dret a un indemnització del 25% a 50% del preu del bitllet segons el temps de retard final i el temps de trajecte. La indemnització sabonarà en un mes màxim a partir de la data de presentació de la reclamació davant del transportista marítim. En casos excepcionals meteorologia i catàstrofes naturals també s’exonera l’empresa d’aquestes obligacions d’indemnitzar.
  • La companyia davant d’aquesta casuística té l’obligació d’informar del que està passant, de la tramitació de reclamacions i drets del passatge en cas de retard i cancel·lació.
 • En el transport ferroviari
  • Tindrem dret a l’atenció adequada per part del personal de les empreses ferroviàries abans del viatge (informació sobre condicions contractuals, horaris, tarifes, accessibilitat), durant el viatge, durant l’espera en retards o interrupcions dels serveis i en les posteriors reclamacions davant les empreses ferroviàries que han de preveure la resposta en el màxim d’un mes.
  • En cas de retards i cancel·lacions el nostre dret és a triar entre el  reintegrament o oferiment de serveis alternatius en el cas d’incidència que provoqui retard o supressió del servei. A més, d’una indemnitzacions mínimes que serà d’un 25 % del preu en el cas de retards entre 60 i 119 minuts o d’un 50 % en retards iguals o superiors a 120 minuts. Ara bé, la força major serà una causa d’exoneració de la obligació de pagament d’aquesta indemnització.
    
 • En el transport aeri amb origen a la UE /Islàndia/Noruega/Suïssa o destí en aquests països i companyia aèria comunitària:
  • Davant el retard, la cancel·lació o denegació d’embarcament tindrem dret a l’adequació de l’assistència rebuda (aperitius, dinars, refrigeris, allotjament si s’escau). També a que ens informin dels nostres drets amb un cartell en el mostrador de la companyia aèria i al lliurament d’un imprès amb les normes de compensació, assistència i dades de l’organisme de contacte nacional.
  • Quan parlem que ens hem trobat amb un retard és perquè el vol ha arribat al punt de destí on finalitza el transport contractat, amb posterioritat al moment convingut amb el transportista. Si són menys de 2 hores no serà retard sinó tardança i si són més tindrem dret a manutenció mitjançant un refrigeri, a la comunicació (2 trucades o accés al mail) i a pernoctar (allotjament i desplaçament al mateix) si el retard és fins l’endemà. Si el retard supera las 3 hores tindrem dret a la mateixa compensació (entre 125€ i 600€) que en el cas de la cancel·lació, ja que, s’equipararan les situacions. Ara bé, si el transportista prova que el retard es deu a circumstàncies extraordinàries imprevisibles i inevitables no cabrà aquesta compensació. Si el retard és de més de 5 hores podrem sol·licitar el reemborsament del preu del bitllet complet, o el cost de la part o trajecte del bitllet no utilitzat o canvi de ruta.
  • Si ens trobem amb una cancel·lació és per la no realització del vol programat i reservat que s’anul·la per diverses causes (vaga, avaries, seguretat, factors meteorològics, inestabilitat política, factors comercials, etc.). En aquest cas, sempre que no s’hagi comunicat amb prou antelació (14 dies) i no ens trobem en una circumstància extraordinària la companyia ens haurà de compensar amb 250€ en els trajectes 1500km o menys, amb 400€ en els trajectes entre 1500km-3500km i vols intracomunitaris de més de 1500km o amb 600€ en trajectes de més de 3500km i vols amb destinacions extracomunitàries. Aquesta compensació serà complementària a l’elecció entre la devolució del preu del bitllet o agafar el transport alternatiu que se’ns pugui oferir. Ara bé, si escollim agafar el transport alternatiu i arribem entre 2 i 4 hores després del que s’havia programat la compensació es reduirà al 50% quedant la compensació en 125€ si arribem menys de 2 h tard en vols fins a 1500km, en 200€ si és en menys de 3 h tard en vols fins o 300€ si és en menys de 4 h tard en la resta de vols.

 

  • Quan hi ha una negativa a transportar passatgers per part de la companyia alienes als passatgers ens trobem davant d’una denegació d’embarcament i en aquest cas segons si com a viatgers renunciem voluntàriament o no a volar els drets seran diferents. En primer lloc, podrem escollir entre el retorn en 7 dies el cost íntegre del bitllet corresponent a la part del viatge no realitzada o a la realitzada si el viatge perd el sentit i si procedeix, vol de retorn el més ràpidament possible o ser conduits a destí final en condicions de transport “comparables” el més ràpidament possible o em data posterior en funció dels seients disponibles. En segon lloc, si s’escull la recol·locació tindrem dret a l’assistència. Per últim aquells viatgers que se’ls denegui l’embarcament contra la seva voluntat hauran de ser compensats amb entre 150€ i 600€ seguint els mateixos criteris i reduccions previstos en els casos de cancel·lació.