09 | 06 | 2022

El passat mes d’abril es va aprovar una nova llei de residus que,  tot i que encara s’ha de desenvolupar reglamentàriament per dotar-la de contingut, fixa les bases d’un sistema econòmic més responsable amb el medi ambient.

Aquesta llei te com a objectiu reduir residus i ho fa fent responsable a la persona que posa un be al mercat de la petjada ecològica que deixa aquest. Ara bé, les mesures que s’adopten també influeixen en les relacions de consum, i és que, n’hi ha que ens afecten directament com a persones consumidores:

  1. Els productes al mercat hauran de ser eficients i duradors, és a dir, s’han de poder reparar i no tenir una vida útil curta, no podrem estar tirant contínuament el que no funciona i substituir-lo per un altre ja que actualment això és el que més residus de difícil destrucció genera.
  2. Els residus alimentaris no es podran desaprofitar sinó que se’ls haurà de buscar una sortida bé venent-los, donant-los o reutilitzant-los. Ja existeixen iniciatives que aborden aquesta problemàtica però ara serà una obligació per a les empreses.
  3. La reducció de l’ús dels envasos es farà a partir de que les persones consumidores puguin portar els seus de casa i sinó se’ls hi podrà facilitar des de l’establiment però cobrant-los, sempre que n’informin del preu. També s’estableix la obligació de la gratuïtat de consumir aigua de l’aixeta i la de informació sobre la gestió dels residus als envasos. Per últim, a partir del 2023 quedaran prohibits alguns productes d’un sol us com els bastonets de les orelles.

Amb aquesta nova normativa, juntament amb la de les noves garanties, podem veure com es vol encaminar les relacions de consum cap a les d’un consum responsable i no un d’usar i tirar com el que impera actualment. A més a més, es vol conscienciar de que cal cuidar del medi ambient i ser ecològicament responsables des de la nostra vesant personal, comunitària i amb l’entorn.  

Com be s’ha dit, caldrà estar atents a com es desenvolupen i finalment com s’implementen aquestes mesures per veure si finalment son efectives i estem pas a pas més a prop d’una economia circular.