19 | 09 | 2019

La listeriosi és una malaltia que s'adquireix per la ingestió del germen Listeria. Mentre que alguns bacteris generalment infecten òrgans específics del cos humà, la listeriosi pot infectar molts òrgans diferents o membranes de la medul·la espinal o el torrent sanguini.

El Departament de Salut ha elaborat un video adreçat als consumidors, i vol informar sobre la listeriosi i les precaucions que s’han de tenir per evitar-la. Fent especial menció als aliments de més risc i les mesures d’higiene que s’han de tenir en consideració a les llars. 

http://acsa.gencat.cat/ca/seguretat_alimentaria/consells_sobre_seguretat_alimentaria/evita-la-listeriosi/