14 | 02 | 2020

Fruit dels dubtes que està generant el brot de coronavirus respecte a la seguretat alimentària des de l’Agència de Salut Pública de Catalunya ens fan arribar una nota informativa amb la que ens expliquen que no s’han identificat els aliments com a font de transmissió del virus i que per tant, no s’han de prendre precaucions especials alhora de manipular-los, simplement les mesures bàsiques d’higiene per prevenir qualsevol toxiinfecció alimentaria que són: netejar, separar, coure i refredar. Tanmateix, ens recorden la importància de la neteja de mans i quan, perquè i com ho hem de fer.

Per llegir la nota completa: http://acsa.gencat.cat/ca/detall/noticia/Informacio-sobre-el-coronavirus-2019-nCoV-a-lhora-de-manipular-aliments