17 | 11 | 2020

Hem tingut notícia que les clíniques Dentix han tancat aquest divendres a l’espera del que es pugui desencadenar amb la declaració de concurs pel Jutjat Mercantil 2 de Madrid i a més, han deixat tots els seus treballadors en ERTO.

Dentix és una clínica dental de les anomenades lowcost pels seus descomptes que feien molt assequibles els tractaments que d’altra manera hi ha gent que no hauria tingut accés. Tot i així, es porta advertint fa temps de les males pràctiques i materials deficients que s’utilitzaven per tal de fer les clíniques rendibles donats els baixos preus.

Per aquest motiu, totes aquelles persones consumidores que hagin contractat serveis odontològics en les seves diferents clíniques dentals, i que han quedat afectats pel seu tancament sense avís previ, es poden trobar que:

1.- Hagin pagat la totalitat o una part de l'import del servei sense que l’hagin prestat completament, o de manera defectuosa.

 2.- Hagin finançat el pagament amb un crèdit al consum vinculat a la prestació del servei, i donat el tancament aquest ja no es pugui dur a terme. El problema és que l’Entitat financera ens continuarà reclamant el pagament de les quotes.

En qualsevol dels dos casos és imprescindible actuar de manera immediata, bé de manera particular o col·lectiva, per defensar els nostres drets com a persones consumidores i aconseguir rescabalament de danys i perjudicis soferts per l’actuació de Dentix.

Així doncs les diferents opcions que tenim són els següents:

1.- Amb tota la documentació de què disposem (publicitat, pressupost, contractes, factures...) presentar una denúncia davant les comissaries dels Mossos d'Esquadra ja que han tancat sense respondre a les seves obligacions com a clínica dental i ens han provocat danys i perjudicis, perquè el tractament no s’ha realitzat completament, o s’ha dut a terme de manera defectuosa i/o ens ha provocat algun problema sanitari.

2.- Presentar una reclamació per escrit contra Dentix (Dentoestetic Centro de Salud y Estética Dental S.L.U. CIF B-83409797 domicili social en C/ Ribera del Loira, 56-58, 28042 Madrid y correu electrònic Info.900@dentix.es) reclamant l’incompliment contractual si s’ha pagat tot, amb devolució de quantitats pagades, i contra la financera en cas d’haver sol·licitat un crèdit al consum. En aquest últim cas, dirigir-se a l’entitat financera que ens ha concedit el préstec per demanar l’anul·lació dels càrrecs pendents de pagament, ja que s’ha produït un incompliment del contracte. Si l’entitat financera no atén la sol·licitud, s’ha de demanar el full oficial de queixa, reclamació i denúncia, donant un termini d’un mes per contestar. Si s’ha fet el pagament amb targeta de crèdit, contactarem amb la nostra entitat financera per veure si hi ha la  possibilitat d’anul·lar els càrrecs.

3.- Accedir a la via judicial mitjançant el Jutjat de lo Mercantil numero 2 de Madrid qui s’ocupa de tot el procediment concursal de Dentix per tal d’aparèixer al llistat de creditors en el procediment. Per fer-ho es pot consultar amb els Serveis d'Orientació Jurídica del nostre partit judicial de manera gratuïta.

En tot cas, és molt important, que en totes les vies deixem constància del nostre dret a disposar de l’historial mèdic. Per altra banda, cal fer esment, que si no vam cancel·lar el contracte abans del tancament i per tant no tenim la liquidació de la relació contractual (que hem pagat i quina part del tractament ens han fet) haurem d’acudir a un nou dentista que ens faci un informe mèdic que haurem d’aportar al procediment de reclamació. Tot i així, és molt possible que en el procediment judicial o per alguna de les entitats de crèdit aquest informe no sigui suficient i sigui necessari un peritatge, de la qual cosa n’anirem informant segons es vagi aclarint la situació. La principal diferencia és que el dentista que fa l’informe després ens podrà fer un pressupost i iniciar un tractament, mentre que el perit és simplement un expert que ens fa la valoració de la situació actual de la boca i té un cost molt més elevat.

Si teniu qualsevol dubte sobre la vostra situació com afectats de les clíniques Dentix o sobre qualsevol altre tema de Consum podeu escriure’ns a unae@unae.cat i a través del nostre formulari web https://unae.cat/ca/consultes.