10 | 11 | 2022
  • El desistiment es el dret de les persones consumidores a deixar sense efecte el contracte celebrat amb una empresa, ja sigui la compra d’un producte o la contractació d’un servei, celebrat a distància, és a dir, sense la presència física simultània de les parts en un establiment comercial.
  • Hem de tenir en compte que si desistim d’un contracte principal, també estem desistint dels que depenguin del mateix als que anomenarem complementaris  
  • Els establiments voluntàriament també podran oferir aquest desistiment amb les condicions que ells mateixos estableixin, normalment ho anomenaran canvis i devolucions 
  • El termini legal es de 14 dies naturals des del contracte en el cas dels serveis o en el cas de les ventes quan tenim possessió efectiva del producte  
  • Dins d’aquest termini haurem d’informar d’una manera fefaent a l’empresa de la nostra intenció de desistir per tal de posar en marxa el procediment a seguir 
  • L'empresa tindrà el termini de 14 dies naturals per efectuar el retorn dels diners des del moment en que es coneixedora de que volem exercir aquest dret.
  • L'empresa té la obligació d'informar-nos de l'existència d'aquest dret i la forma d'exercir-lo. En cas que l'empresa no compleixi aquesta obligació d'informació, el dret de desistiment serà d'1any.
  • En el cas dels establiments que voluntàriament han establert aquest dret, haurem d’atendre al termini i les condicions que hagin indicat 
  • Hi ha una llarga llista d’excepcions que es podrien resumir en tots aquells productes que no es poden posar de nou al mercat, com per exemple productes personalitzats o higiènics, i els serveis que ja s’hagin prestat en la seva totalitat o que depenguin de factors externs que no podran mai tornar a ser els mateixos, com per exemple les fluctuacions del mercat.