07 | 12 | 2020

El passat 3 de desembre es va publicar al BOE la declaració dels concurs de crèditors de les clíniques dentals “Dentix” en el qual s’accepta a tràmit la proposta anticipada de conveni (el Boletín Oficial del Estado (n.º 316, de 3 de diciembre de 2020)

Això suposa que des del dia de la publicació les persones afectades disposen de 30 dies (fins al proper 3 de gener) per comunicar els seus crèdits a l’administració concursal. Aquesta comunicació es pot fer tant per correu postal, fax, o correu elcetrònic a les dades que apareixen a l’edicte:


Account Controlius & Aequitas Administradores Concursales, SLP

Avda. Alberto Alcocer, 24, 4ª planta

28036 Madrid

Tel. 915 914 291

Fax. 914 465 321

Correo electrónico: dentix.concursal@iusaequitas.net


 

Recordem als afectats que van finançar el tractament a través d’una entitat financera, que de forma simultània a aquesta comunicació, poden reclamar a l’entitat financera la paralització i suspensió dels pagaments. En el cas que aquestes entitats no atenguin la petició efectuada es podrà dirigir reclamació davant el Servicio de Reclamaciones del Banco de España (https://www.bde.es/bde/es/).

Per altra banda, les persones usuàries tenen dret a accedir a tota la documentació de la historia clínica que disposi Dentix sobre els seu tractament, si no disposen d’aquesta información. En cas que l’empresa no faciliti aquesta documentació, les persones afectades poden presentar una reclamació davant la Agencia Española de Protección de Datos per exercir aquest dret.

Les persones associades a la Federació UNAE Catalunya poden posar-se en contacte amb nosaltres per rebre assessorament sobre aquests tràmits al telèfon 93.301.26.27 o al correu electrònic unae@unae.cat