23 | 02 | 2024

Sovint quan algú realitza una transferència bancària utilitzant l'aplicació de la seva entitat financera, o bé, a través del lloc web, ha de fer front a una comissió. Aquesta es produeix especialment quan sol·licitem que la transferència es faci de manera immediata, i aquesta transferència té com destí una entitat financera diferent de la de la persona ordenant. Si no es vol fer front a aquesta comissió, la transferència trigarà uns dies a arribar a la persona destinatària, atès que aquesta operació ha de passar pel Banc d'Espanya.

Aquesta comissió està a punt de desaparèixer gràcies al Reglament adoptat pel Parlament Europeu, que disposa que qualsevol transferència haurà d'arribar al compte receptor en un màxim de 10 segons, independentment del dia de la setmana i l'hora en què s'executi, i sobretot haurà de ser gratuïta.

Aquesta novetat s'aplicarà a la Zona Única de Pagos (SEPA) de la UE, amb l'objectiu d'evitar que la clientela de les entitats hagi d'esperar uns dies perquè una transferència sigui efectiva, així com garantir la seguretat d'aquestes operacions. A més a més, les entitats hauran de notificar a la persona ordenant que l'import ha arribat correctament al compte de destí.

El Parlament Europeu ja ha votat aquest Reglament, i el següent pas serà que es publiqui al Diari Oficial de la Unió Europea, des d'aquell moment els països del zona SEPA tindran 20 dies per aplicar-lo. Un cop transcorreguts aquests terminis, els estats tindran 12 mesos per obligar als bancs a què compleixin la nova normativa, i per tant tot apunta al fet que aquesta mesura serà plenament vigent ben entrat el 2025.