25 | 05 | 2018

IDENTAL, una clínica dental de les anomenades lowcost pels seus preus tan assequibles, acumula moltes reclamacions per males pràctiques, de les quals ja portem temps advertint des d’UNAE.

Per aquest motiu, tots aquells consumidors que hagin contractat serveis odontològics en la clínica dental IDENTAL de Barcelona, i que han quedat afectats pel seu tancament sense avís previ, es poden trobar que:
 
1.- Hagin pagat la totalitat o una part de l'import del servei sense que l’hagin prestat completament, o de manera defectuosa.
 2.- Hagin finançat el pagament amb un crèdit al consum vinculat a la prestació del servei, i donat el tancament aquest ja no es pugui dur a terme. El problema és que l’Entitat financera ens continuarà reclamant el pagament de les quotes.

En qualsevol dels dos casos és imprescindible actuar de manera immediata, bé de manera particular o col·lectiva, per defensar els nostres drets com a consumidors i aconseguir rescabalament de danys i perjudicis soferts per l’actuació d’IDENTAL.

 Tot i les diferents opcions de reclamació que es poden donar no es recomana presentar reclamació al Col·legi d’Odontòlegs ja que ells no tenen la facultat de reclamar danys i perjudicis, ni tornar a obrir les clíniques tancades, ni obligar a tornar els diners. Únicament poden assessorar per no perdre la opció de denunciar els fets.

 IMPORTANT:

1.- Amb tota la documentació de què disposeu (publicitat, pressupost, contractes, factures...) presentar una denúncia davant les comissaries dels Mossos d'Esquadra

2.- Amb la denuncia dels Mossos d’Esquadra, presentar una reclamació per escrit contra IDENTAL ( Dental Global Management S.L. amb domicili en Carrer CRUZ DE PIEDRA 4, 03015 ALICANTE con CIF B54816426. Correu electrònic de contacte: info@idental.es ), reclamant l’incompliment contractual si s’ha pagat tot, amb devolució de quantitats pagades, i contra la financera en cas d’haver sol·licitat un crèdit al consum. En aquest últim cas, dirigir-se a l’entitat financera que us ha concedit el préstec per demanar l’anul·lació dels càrrecs pendents de pagament, ja que s’ha produït un incompliment del contracte. Si l’entitat financera no atén la vostra sol·licitud, demaneu el full oficial de queixa, reclamació i denúncia, donant un termini d’un mes per contestar-vos. Si heu fet el pagament amb targeta de crèdit, contacteu amb la vostra entitat financera per informar-vos de la possibilitat d’anul·lar els càrrecs.

3.-En el cas de no obtenir resposta o sigui negativa, únicament quedaria la via judicial (consultar els Serveis d'Orientació Jurídica) be de manera particular, o adherint-se a una de les plataformes d’afectats per fer-ho conjuntament.

4.- Teniu dret a disposar del vostre historial mèdic i a demanar judicialment danys i perjudicis, si el tractament no s’ha realitzat completament, o s’ha dut de manera defectuosa i ens ha provocat algun problema sanitari.

5.- També podeu demanar l’assessorament d’UNAE (telf: 93 301 26 27// Mail: unae@unae.cat) on us podrem informar de les diferents opcions de reclamació en funció de la vostre situació, i viabilitat judicial de les diferents accions que es puguin emprendre contra IDENTAL.