08 | 02 | 2018

Els últims anys han proliferat les apps que ofereixen la possibilitat de compraventa d'articles entre particulars. Atès que en la majoria de casos l'empresa intermediària no és responsable dels problemes que es puguin donar entre les parts, cal prendre al