05 | 01 | 2023

El context d’inflació implica un inevitable increment de preus dels serveis públics pel 2023, tot i que algunes de les mesures per pal·liar-ne l’efecte mantindran congelats els preus d’alguns d’aquests serveis.

Entre els serveis que han pujat de preu amb l’arribada del 2023 estan els peatges, els carburants, els taxis i el gas. Per altra banda el transport públic mantindrà com a mínim durant 6 mesos les rebaixes impulsades el passat mes de setembre, amb l’excepció de la targeta de transport T-Casual que perdrà aquesta bonificació (tornarà a costar 11,35 euros i els títols adquirits seran vàlids fins al proper 15 de gener). Per tant, Rodalies seguirà gratuïtat dels viatges de Rodalies i Mitja Distància pels casos de viatgers habituals, sent necessari renovar la sol·licitud.

Una altra bonificació que desapareix és el descompte de 0,20 euros al litre de carburant, que només es mantindrà per professionals del transport fins al 31 de març, quan baixarà a 0,10 euros fins al 30 de juny.

Els peatges que encara resten vigents, i que són gestionats per la Generalitat, s’incrementen entre un 6,5% i un 7,3%, depenent del tram. En canvi, es preveu que certs trams de la C-31 i la C-32 passin a ser gratuïts al llarg de l’any, i es mantenen les bonificacions al peatge de Vallcarca i a la C-16 a Sant Vicenç de Castellet.

Pel que fa a les tarifes de taxi l’increment serà del 5,1% a l’àrea metropolitana en la tarifa 1 (de dilluns a divendres durant tot el dia), i pujaran un 6,2% a la tarifa 2 (nits, dissabtes i festius). A més a més la baixada de bandera serà 0,25 euros més alta, fins als 2,55 euros. Només mantindrà el preu de la tarifa 4, la que s’aplica a preu fix entre l’Aeroport de Barcelona i el Moll Adossat.

Els clients de la tarifa regulada del gas patiran un increment del 8,7%. En concret, per tipus de tarifes la 1 (un consum inferior a 5.000 KWh/any), l’augment de la factura anual sense impostos serà del 7,54%; en la tarifa 2 (entre 5.000 KWh/any i 15.000 KWh/any) del 8,94% i en la tarifa 3 (entre 15.000 KWh/any i 50.000 KWh/any) del 9,21%. De moment la reducció de l’IVA del gas i la llum en el 5% es manté fins al mes de juny, i la factura del butà resta congelada en 19,55 euros.

La temuda factura elèctrica seguirà depenent del fluctuant mercat energètic, però pel que fa als costos fixos es preveu una rebaixa del 1,05% dels peatges i d’un 9,21% dels càrrecs del sistema.

El sector de les telecomunicacions augura una pujada de preus generalitzada degut a l’increment de despeses en el sector. Per començar, Movistar incrementarà preus en un 6,8% i Vodafone pujarà una mitjana de 4 euros les seves tarifes a finals de gener.

Pel que fa el correu postal, la carta nacional ordinària de fins a 30 grams, el producte més utilitzat amb diferencia, puja un 4%, o el que és el mateix, 3 cèntims i es situa en 0,78 euros.

Tot i la pujada de preus d’alguns serveis, l’altra cara de la moneda és la rebaixa del 4% al 0% de l’IVA dels productes de primera necessitat, i es rebaixa d0un 10% a un 5% l’oli i la pasta.

Una altra bona noticia és la pròrroga del límit del 2% en l’augment interanual dels contractes de lloguer indexats a l’IPC, al que s’afegeix la possibilitat de prolongar els contractes de lloguer que arribin a la seva finalització durant 6 mesos mantenint el mateix preu.

Pel que fa l’aigua cada municipi ha de regular els preus pel 2023. En aquest sentit AMB ja ha anunciat que congela el preu de la taxa metropolitana de tractament de residus.

La situació actual fa inevitable que els preus d’alguns sectors s’hagin d’actualitzar, mentre que els governs hauran de prendre les mesures necessàries per garantir l’accés a tots els serveis essencials a totes les llars, especialment aquelles que es troben en situació de vulnerabilitat. Tot això no serà possible si el poder adquisitiu de la ciutadania no es veu incrementat en la mateixa mesura que els preus. En aquest sentit les pensions s’incrementaran un 8,5% i el salari mínim interprofesional pujarà entre un 4,6% i un 8,2%, juntament amb mesures favorables a les prestacions d’atur. L’altra cara de la moneda són els funcionaris de la Generalitat de Catalunya, que només veuran incrementat un 2,5% el seu sou, amb un possible punt més en funció de la inflació, i els treballadors per compte aliè que no estiguin emparats per un conveni col·lectiu favorable.