28 | 03 | 2022

La Guerra a Ucraïna i la inflació ha reviscut de nou el greu problema de l’encariment permanent del preu de la llum. Cada cop més famílies no poden fer front als rebuts dels subministraments. Recordem quines són les mesures en vigor per combatre la pobresa energètica.

 

Les xifres sobre habitatges que estan patint pobresa energètica són esfereïdores. Ens referim a les persones que no poden fer front als rebuts dels subministraments bàsics de la llar (llum, gas i aigua). Ja abans de l’esclat de la guerra d’Ucraïna, i el seu fort impacte en el mercat energètic, a finals de 2021 va caler abaixar l’IVA de les factures durant el període de més fred, i l’actual escalada del preu del gas no fa més que empitjorar una situació que arrosseguem des de fa anys, i sobre la que no es troba cap solució conjuntural.

En aquest sentit, no parlarem novament dels errors comesos durant molts anys de nefasta gestió energètica per part dels diferents governs, i fins i tot, no plantejarem quines possibles mesures caldria emprendre: limitació de preus, creació d’una empresa pública, … Ens centrem en les mesures en vigor que a dia d’avui existeixen per aquelles unitats familiars que ja no saben que més fer per pagar els rebuts dels seus serveis bàsics a final de mes.

La Llei 24/2015 a Catalunya defineix ens quins casos es considera que una unitat de convivència es troba en risc d’exclusió residencial. Això a dia d’avui serveix especialment per evitar els talls de subministrament per manca d’impagaments. Es considera que s’està en risc d’exclusió residencial en aquests casos:

  • 2 vegades l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya), si es tracta de persones que viuen soles.
  • 2,5 vegades l’IRSC, si es tracta d’unitats de convivència amb més d'una persona.
  • 3 vegades l’IRSC, en cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència.
  • Estar en risc imminent de perdre l’habitatge
  • Que hi hagi una persona amb dependència energètica, és a dir, que necessita màquines assistides per sobreviure.

 

Que podem fer si ens trobem amb dificultats per fer front als rebuts dels serveis bàsics del nostre habitatge habitual:

 

  • TRAMITAR INFORME DE SITUACIÓ D’EXCLUSIÓ RESIDENCIAL: Cal dirigir-se a Serveis Socials del nostre municipi per tal de tramitar el mencionat informe. En el cas de produir-se algun impagament la companyia haurà de consultar amb l’Ajuntament si la persona titular del contracte consta com a persona vulnerable abans de poder iniciar un procediment de tall.

En aquest sentit, si rebem una comunicació de la companyia demanant el consentiment per consultar les nostres dades a l’Ajuntament, cal que ho autoritzem.

 

AJUTS:

ELECTRICITAT: BO SOCIAL.

Es tracta d’un descompte que les empreses comercialitzadores de referència han d’aplicar a aquelles persones en situació de vulnerabilitat, en funció dels ingressos de la unitat familiar. Els descomptes s’pliquen tant al terme fix (potencia) com al variable (electricitat consumida).

La comercialitzadora de referencia a Catalunya és Energía XXI, Comercializadora de Referencia, per tant serà necessari canviar el contracte de subministrament a aquesta companyia. Per sol·licitar el bo social caldrà presentar una sèrie de documentació. Trobareu més informació a aquest enllaç. ¿Qué es el Bono Social y como solicitarlo? | Energía XXI (energiaxxi.com)

A data d’avui els preus del mercat regulat són els que estan patint uns increments desorbitats, mentre que en el mercat lliure, en alguns casos els contractes anuals signats amb les comercialitzadores frenen l’impacte d’aquest increment. En aquest sentit, el fet que Energía XXI no detalli a les factures el preu del kilowat que està cobrant en cada període de facturació dificulta que les persones consumidores puguin valorar la conveniència de canviar al mercat regulat per sol·licitar el bo social.

BO SOCIAL TÈRMIC

Es tracta d’ajuts sobre les despeses generades per l’ús de la calefacció i aigua calenta. Segons el Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, les persones que disposen de bo social elèctric rebran automàticament en un sol pagament anual l’import corresponent.

Aquest pagament l’han de gestionar les comunitats autònomes prèvia distribució dels Fons per part del Ministeri prèviament mencionat. Al 2021 ja hi va a ver greus dificultats per rebre aquest pagament que la Generalitat va posar en marxa amb un any de retard. Les persones beneficiàries van rebre una carta informant del dret a percebre aquest pagament, però quantes persones no van rebre mai aquesta carta, ni el corresponent abonament, sense saber que tenien dret a aquesta ajuda?

AIGUA

Per una banda existeixen les ampliacions dels trams de consum per aquelles unitats familiars amb més de 3 persones. A partir de cert consum es salta a un tram superior més car, per tantt, els habitatges amb més de 3 persones poden sol·licitar l’ampliació d’aquests trams. L’organisme responsable és l’Agència Catalana de l’Aigua, però es pot fer el tràmit de forma més senzilla contactant amb la pròpia companyia.

Per altra banda existeix la tarifa social de l’aigua  és una bonificació que implica la reducción del preu de l’aigua en cada tram, sobretot els trams inferiors, ja que segons el consum d’aigua que es realitzi es pot arribar a compensar el 100% de l’import facturat per l’Agència Catalana de l’Aigua en concepte de cànon de l’aigua.

En aquest enllaç trobareu els requisits per beneficiar-se d’aquest abonament: Tarifa social del cànon de l'aigua. Agència Catalana de l'Aigua (gencat.cat)

En el cas de l’aigua. Al tractar-se d’un servei municipal, cada municipi pot disposar d’altres tipus d’ajudes, per tant pot ser recomanable dirigir-se als serveis socials de cada ajuntament per sol·licitar informació al respecte.