25 | 06 | 2021

No fa ni un mes que ha entrat en vigor el nou sistema de tarificació elèctrica per trams, ni tan sols tenim una primera factura, i ja sabem que donat l’encariment del preu de la llum a rècords històrics la factura d’aquest juny patirà un increment significatiu.  

Donades aquestes circumstàncies el Govern espanyol va aprovar ahir la rebaixa de l’IVA de la llum d’un 21% a un 10% temporalment fins a finals d’any per les persones consumidores amb una potència màxima contractada de 10kW i sempre que el preu del mercat sigui superior als 45€ MWh. Ara bé, si que es planteja que a aquelles persones vulnerables severes se’ls mantingui aquesta rebaixa sense tenir en compte el temps ni el preu de l’electricitat. 

Durada 

Final de 2021 

Potència 

<10 kW 

Preu  

>45€ MWh 

Com es pot veure aquesta mesura es condiciona al temps i les circumstancies del mercat, per tant, no suposa un canvi substancial en el sistema elèctric, ja que és una mesura de caràcter fiscal, deixant la factura de la llum amb els mateixos problemes que portem patint des de sempre.  

Així, tot i que sigui una mesura que alleugi algunes butxaques, des del sector de la defensa dels drets de les persones consumidores es reclama una solució definitiva per a tothom i en totes les circumstancies que creï una factura més ajustada a les nostres realitats.