22 | 01 | 2021

Des del passat Consell de Ministres el concepte de Persona Consumidora Vulnerable ha sigut fixat i és que, fins ara solament es considerava vulnerable qui tenia una baixa capacitat econòmica i aquest concepte no tenia cap tipus de relació amb el consum. Ara bé amb aquest canvi la situació de vulnerabilitat anirà més enllà de la capacitat econòmica i també acollirà:

  1. El baix nivell de digitalització: pensant amb els més grans que no tenen accés a determinats serveis perquè no saben fer servir la tecnologia. Un exemple en serien les persones que no saben fer servir un caixer automàtic o no poden accedir a l’atenció al client d’alguna empresa per no tenir els mitjans telemàtics necessaris.
  2. Discapacitats que no els permetin l’accés a la informació: fent referencia a aquelles persones que per manca d’alguna capacitat (com la visual) no poden rebre tota la informació dels productes o serveis contractats i per tant, no poden comprendre en la seva totalitat totes les seves característiques. Així, atenent a la seva discapacitat se’ls hauria de facilitar la informació d’una manera accessible.
  3. La població rural: tots aquells o aquelles que per viure en zones rurals no tinguin accés als diferent serveis o el tinguin limitat, ja que, en molts d’aquests entorns no existeix la possibilitat de ser persones consumidores i usuàries de determinats serveis com per exemple no hi ha cap oficina bancària ni cobertura de fibra òptica.
  4. Poca formació: en referència a que la falta de coneixements en el món dels contractes complexes no permet entendre que és el que realment s’està contractant i per tant no es sigui conscient del que comporta. Per exemple les cobertures d’una assegurança.
  5. Dificultat en l’accés al recursos tecnològics en etapa educativa: es vol cobrir a tots aquells nens, nenes, adolescents i adults joves que no poden afrontar la seva educació per no poder tenir accés als mitjans tecnològics adequats com seria internet o un ordinador.
  6. Menor capacitat de reconèixer el perill que tenen els nens, nenes i adolescents: reconeixen la influencia que te la publicitat davant aquests col·lectius, ja que, aquesta pot influir en la seva conducta fent que contractin productes o serveis que no els convenen o els poden produir danys efectius. Com per exemple guiar-los cap al món de les apostes o Bingos online mitjançant anuncis amb musiques i imatges infantils quan en tenen l’accés prohibit.
  7. Intoleràncies i al·lèrgies: circumstancies que fan necessària una informació addicional a les persones que les pateixes alhora de fer la compra o menjar en un restaurant.

D’aquesta manera, les persones consumidores que es trobin en algun d’aquests set casos també quedaran protegits especialment en les seves relacions de consum davant de fraus, estafes, abusos i enganys ja que fins ara no estava definida el concepte de persona consumidora vulnerable com a tal fent servir en tot moment el concepte d’altres àmbits legats i així, es posa fi a la indefensió que patien les persones consumidores vulnerables per part de l’Administració pública.  

Aquesta concreció i ampliació és molt important perquè en qualsevol moment qualsevol persona consumidora pot caure en una situació de vulnerabilitat i com més amplies siguin aquestes circumstàncies i més relacionades amb les problemàtiques de les relacions de consum més protegides estarem les persones consumidores davant les nostres vulnerabilitats per part de l’administració.