03 | 04 | 2018

Les trucades telefòniques i visites comercials per intentar vendre un producte o servei és una de les molèsties que els consumidors patim de forma habitual, i que sovint desespera per la seva persistència i reiteració tot i manifestar que no tenim interès en rebre aquesta informació.

Són moltes les ocasions que rebem molestes trucades tant al telèfon fix de casa com també als telèfons mòbils, i sovint és difícil identificar-les doncs s’amaguen sota l’aparença d’un número de telèfon particular per aconseguir que l’usuari respongui. Igualment molestes són les visites que fan els comercials personalment a domicili intentant aconseguir vendre algun producte innecessari, o fer nous clients  millorant  les condicions d’algun servei ja contractat amb un altra companyia.

Tot i això, cal manifestar que l’actual  normativa en aquesta matèria permet aquest tipus d’activitats, i per tant no estan prohibides sempre que es respectin els paràmetres fixats per la normativa. No es permeten aquestes activitats si no han estat acceptades expressament pel consumidor, i l’empresa en qüestió ha de demostrar aquesta acceptació. Aquesta limitació s’estén als serveis inherents a un producte adquirit amb anterioritat i a les modificacions o variacions d’un servei contractat prèviament. Tampoc es permet la publicitat a les bústies particulars si s´ha manifestat no desitjar-la; si la rebem ens han d’informar del procediment sense cost per oposar-nos a seguir rebent-la.

Les visites a domicili, i/o trucades per oferir productes o serveis  no es poden realitzar si han estat prèviament rebutjades, i s’estableix la obligació de crear fitxers comuns d’exclusió per tal que es puguin inscriure els consumidors que no desitgen rebre aquest tipus d’ofertes, respectant la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

No operen les limitacions manifestades anteriorment  a aquelles visites a domicili relacionades, únicament, amb garantir l’accés als subministraments bàsics, però si limiten a les empreses comercialitzadores d’aquests serveis bàsics.

La normativa matisa que no es consideren visites a domicili el lliurament de productes o prestació de serveix que hagin estat sol·licitades prèviament, i correspon al venedor demostrar-ho.

Queden prohibides les famoses vedes piramidals: oferir productes a preus molt reduïts o gratuïts, condicionant aquesta oferta a que el consumidor aconsegueixi per al venedor o un tercer client, un nombre de vendes del producte o servei.

QUINS SÓN ELS TIPUS DE TRUCADES QUE PODEM REBRE? Bàsicament poden ser tres tipus:

1)      Robocalls: són aquelles trucades automatitzades que han estat prèviament gravades i que ens ofereixen diferents tipus de serveis.

2)      Spam telefònic: trucades que fan els propis comercials de les companyies per oferir-nos les seves ofertes o, aparentment, millorar algun servei que poguéssim tenir contractat.

3)      Estafadors: que suplanten la identitat d’algunes empreses o entitats per aconseguir informació o dades personals de la víctima i obtenir benefici econòmic.

LES VISITES A DOMICILI també representen una molèstia per a tots, sobretot per la seva insistència i agressivitat en les tècniques de venda. En la majoria de casos els comercials pretenen vendre productes innecessaris i/o no desitjats, o suposadament millorar prestacions d’algun servei ja contractat. El més preocupant és que a certs col·lectius, com pot ser la gent gran, els acaben convencent per comprar un producte o contractar un servei amb aparents condicions immillorables, però que a la llarga surten molt més cars ( la majoria finançats amb condicions abusives) i que no serveixen per la suposada finalitat promesa (mala qualitat, manca d’un servei d’assistència en cas d’avaria per fer servir la garantia).

COM EVITAR-LES? En primer lloc, evitar obrir la porta a persones desconegudes, i en cas que ho fem, no precipitar-nos a signar cap document, ni facilitar cap dada personal o bancària. Si ens interessa el que ens puguin oferir, hem de veure si realment ho necessitem o tindrà alguna utilitat o avantatge, i ens han de facilitar abans de signar res tota la documentació relativa al producte o servei. En qualsevol cas disposem del Dret de Desistiment dins els 14 dies naturals posteriors a la formalització del contracte.