03 | 01 | 2018

S’acumulen les denúncies d'amenaces de tall de subministrament d’Endesa Distribución Eléctrica, a qui ha optat per oposar-se a la substitució dels comptadors elèctrics. Els nous comptadors de telegestió han estat posats seriosament en dubte.

Des de que es va aprovar la substitució dels comptadors elèctrics digitals pels de telegestió, diverses entitats van iniciar una intensa campanya per denunciar els incompliments en l’aplicació de la Directiva Europea que Endesa Distribución Eléctrica estava duent a terme. Diversos ajuntaments, entre ells el de Barcelona, la Diputació de Barcelona, i finalment la Generalitat de Catalunya s’han mostrat en contra de la substitució dels comptadors. És a dir que les administracions més importants de Catalunya alcen la veu contra un greu incompliment de la normativa, fet que ja comença a ser un costum des de fa anys en aquest opac sector.

Entre les males pràctiques de la distribuïdora, la més habitual és la substitució sense previ avís al domicili de les persones consumidores, perdent així el dret d’oposar-se a la instal·lació del nou comptador, i el que és pitjor, el dret d’estar present en el moment en que es retiri el vell comptador i es posa en marxa el nou comptador degudament desprecintat.

A això cal afegir la pràctica intimidatòria impròpia d’una companyia de tanta repercussió que consisteix en amenaçar amb el tall de subministrament si la persona consumidora no accedeix al canvi de comptador. Aquestes amenaces van des de burofaxs, fins a trucades telefòniques agressives.

El problema resideix en que la Directiva Europea 2012/27/UE no estableix l’obligació de substituir els comptadors. En canvi la transposició del govern espanyol si imposa aquesta obligatorietat. Recordem que els comptadors telegestionables que s’estan instal·lant a Espanya, presenten seriosos dubtes sobre la seguretat, privacitat de dades i eficiència energètica.

I qui fabrica aquests comptadors? Una empresa anomenada Enel, que resulta que és la propietària d’Endesa. Ara encaixa tot. Ja sabem perquè Industria ens obliga a substituir el comptador, sense garantir-nos ni el dret a escollir en el mercat un altre comptador diferent al que aporta Enel.

Des d’UNAE no podem aconsellar a les persones consumidores que s’oposin a la substitució del comptador, atès que degut a les pràctiques abusives d’Endesa és molt probable que els posi en seriosos problemes. No obstant, si que entenem que cal denunciar aquest greu incompliment dels drets fonamentals de les persones consumidores, i esperar que la justícia europea segueixi el seu curs. Qui sap si d’aquí un temps, ens hauran de venir altre cop a canviar el comptador, i aquell dia esperem que sigui Enel qui assumeixi el cost, i no les persones consumidores de forma directa o indirecta, com acostuma a passar quan l’Estat comet un dels seus abusos.