03 | 01 | 2020

Arriba un nou any i amb ell les variacions dels preus en els serveis bàsics:

 

D’aquesta manera, a dia d’avui sabem que, mentre el tram de l’AP-7 Tarragona a Alacant s’ha alliberat i per tant és gratuït, la resta de peatges de l’Estat pujaran aproximadament un 0.84% i els de la Generalitat un 0.1%. Els bitllets de tren també s’encareixen entre un 1% i un 1.2% per als trens de Rodalies, AVE i altra velocitat de mitja distància. Malgrat això, es crea una nova companyía “Lowcost” que cobrirà el trajecte Barcelona-Madrid per un preu que variarà entre 10 i 60€. L’enviament de cartes nacionals mitjançant Correos puja un 8.33% i s’estableix en 0.65€. En quan a la llum, la part regulada d’aquesta no variarà fins l’aprovació del nou sistema de càlcul de les factures amb el que se suposa que veurem rebaixat el preu de l’electricitat. I el gas natural es rebaixarà un 4% en les tarifes regulades. 

No obstant això, el més preocupant és l’anunci de la pujada de les comissions bancàries, que en alguns casos es dobla, i que a part dels costos que suposa farà que s’endureixin les condicions als clients que tinguin un compte dels gratuïts fent molt més difícil l’accés als mateixos.