09 | 05 | 2016

Orange, Vodafone i Movistar han aconseguit una posició de força al mercat que trenca la competència real, i els converteix en un potent “lobby” capaç de fer i desfer al seu gust, si les autoritats no actuen frenant aquest abús.