15 | 03 | 2021

Durant aquest 2020 UNAE ha atès 3.218 consultes de les quals s’han obert 776 expedients ja sigui de mediació o reclamació segons el cas, representant aquesta tramitació respecte a les consultes un 24,11%, el percentatge més alt en els últims anys. A més, s’han tramitat 5 denúncies i 4 queixes.

Juliol ha sigut el mes amb més casos, confirmant la tendència de que s’ha consultat més després d’acabar el confinament estricte que hem viscut. El segon mes seria setembre com ve essent habitual en els últims anys.

Les persones consumidores han optat aquest any, degut a la pandèmia, principalment per l’atenció telefònica (47%) i el correu electrònic (22%). Tanmateix, un 23% ho ha seguit fent de manera personalitzada i presencial, i la resta (8%) a través de registre o altres mitjans.

El sector que ha generat major número de casos al 2020 ha estat el sector de les telecomunicacions amb un 21,6% i el segon, els subministraments bàsics, gas i electricitat, que han arribat al 11,8% del total de casos. El tercer sector amb més reclamacions i consultes ha estat el sector turístic (viatges, hotels..), que s’ha incrementat respecte altres anys degut als efectes de la Covid 19 fins arribar a un total de 10,4%.

Dels 776 expedients iniciats s’ha aconseguit una resolució positiva en un 42% dels casos i  s’ha donat trasllat de l’expedient a d’altres organismes competents (inclòs el Sistema Arbitral de Consum) en un 13%. El termini de tramitació d’aquests expedients ha estat de 47 dies de mitjana.

En resum, la crisis sanitària que hem viscut i seguim vivint ha provocat certs canvis com la variació en els mesos de consulta, sectors del consum afectats o mitjà d’atenció però no ha modificat les xifres generals que ja són habituals en els anys anteriors.

Si voleu contactar amb nosaltres per qualsevol consulta, reclamació, queixa o denúncia podeu adreçar-vos al nostre correu electrònic unae@unae.cat o mitjançant el nostre formulari web https://unae.cat/ca/consultes.