23 | 07 | 2021

Les grans operadores de telefonia han signat aquesta setmana un nou codi deontològic amb el que es comprometen a acabar amb algunes de les males pràctiques que venen duent a terme, sobretot per via telefònica.  

Entre els compromisos s’han aprovat diversos mecanismes de control i auditoria, més concretament, per evitar ventes telefòniques enganyoses o fraudulentes amb les que es recullin dades indegudes de les persones consumidores, s’interpreti malament el consentiment o es porti a les persones usuàries a contractar allò que realment no volen. 

Tanmateix, s’ha acordat evitar el contacte amb les persones inscrites a la “Llista Robinson” i amb les que no hi són contactar entre les 10h i les 21h salvant l’hora de la migdiada, que es considera que es de 15h a 16h, dissabtes, diumenges i festius.  

A més, no es permeten més de tres trucades mensuals i si la persona receptora de les mateixes fa constar que no està interessada no rebrà més trucades en els següents tres mesos. En canvi, si en el moment del contacte no es pot atendre la trucada comercial la persona consumidora podrà fer o sol·licitar una nova trucada.  

Les trucades hauran de ser més transparents doncs hauran d’assegurar el numero que fa el contacte, l’operadora qui contacta, un contacte on poder acudir i la finalitat exclusivament comercial de la comunicació. Com a persones consumidores tindrem dret a accedir  a la informació de l’origen de les nostres dades, el responsable de les mateixes i el nom del “Call Center” des d’on ens truquen.  

Totes aquestes mesures van acompanyades de la creació de mecanismes de reclamació àgils amb els que es procedirà a donar de baixa aquells serveis contractats en contra d’aquest codi, en com a màxim una factura corresponent als mateixos. Aquesta baixa es durà a terme sense que la persona usuària perdi connectivitat, pagui ninguna penalització i l’operador al que torna ha de conservar la mateixa tarifa i condicions (o la més semblant si ja no existeix) que tenia abans de migrar a l’altra companyia.  

En resum, si tots aquests compromisos finalment són d’aplicació es donarà resposta a moltes de les grans peticions que com a persones consumidores se’ls portaven sol·licitant a les grans companyies de telefonia.  

Per més informació sobre aquest tema o qualsevol relacionat amb el consum podeu contactar amb nosaltres escrivint a unae@unae.cat o al nostre formulari web https://unae.cat/ca/consultes.