24 | 04 | 2020

Aquests dies una de les consultes que més ens arriben es què fer davant d’un vol programat durant l’Estat d’alarma no cancel·lat per la companyia.

Bé, doncs la resposta és que seguint el Real Decreto Ley 11/2020 hem de comunicar a la companyia la impossibilitat de viatjar per l’Estat d’alarma i com tots els productes o serveis contractats que resulti impossible complir, demanar la resolució del contracte.

Amb aquesta comunicació s’obre un termini de 60 dies per “negociar” amb l’empresa. La negociació es tradueix en que l’aerolínia té aquest termini per fer-nos alguna proposta alternativa al reemborsament.

Si hi ha resposta entendrem que hi ha una proposta la persona consumidora pot acceptar o no, però si no ho fa ha de justificar la desestimació sobre la base de la bona fe, és a dir, haurà de ser per causes econòmiques o perquè no viatgem en un any.

Transcorreguts els 60 dies sense cap tipus de proposta o rebutjada aquesta expressament, la companyia ens haurà de reemborsar l’import dels bitllets en 14 dies, si no ho fa, haurem de plantejar una reclamació.

Davant d’aquest canvi de procediment de compensació per vols cancel·lats hem trobat noves problemàtiques aplicades als diferents casos que hem tractat.

La cancel·lació cada X dies:

Abans d’iniciar tot el procediment anterior, caldrà consultar amb la companyia l’estat de cancel·lació dels vols, moltes ens diuen que en x dies ens el cancel·laran, ja que estan a l’espera de si hi ha novetats legislatives, i així podrem evitar tots els terminis i accions que hem esmentat  

L’amenaça de fallida:

No són poques les companyies que ens han fet arribar el missatge que si totes les persones consumidores demanem el reemborsament l’empresa hauria de tancar. Davant d’aquestes informacions i abans de decidir si agafar l’alternativa que ens ofereixin cal valorar personalment la nostra situació i si el que ens convé és el reemborsament demanar-lo. Un altre extrem important és si amb l’alternativa que ens proposen, també hi inclouen un aval, ja que, si finalment acceptem el bo o val, és l’única manera que ens assegura que si no ens poden prestar el servei ens retornaran els diners pagats pel mateix.

El no reemborsament:

Aquesta pràctica s’està fent habitual en determinades companyies que davant la nostra petició de reemborsament o la seva no proposició d’alternativa, no ens retornen els diners. En aquest cas, haurem de plantejar una reclamació i denuncia davant l’organisme competent, sempre que haguem seguit el procediment del Real Decreto Ley 11/2020, ja que serà la companyia és qui no l’ha respectat.

El termini de l’alternativa és inferior a un any:

Com no sabem la situació en la que ens trobarem, segurament els hotels i restaurants estaran tancats fins passat l’estiu, si ens ofereixen un bo o val per fer servir en un període inferior a un any i no ens asseguren que si no el podem utilitzar ens retornaran els diners caldrà que ens plantegem no acceptar-lo, ja que no tenim garanties de que es pugui dur a terme el servei o que ens el compensin en cas de que no sigui possible.

 

En el cas que no solament és tracti de la contractació d’un vol sinó d’un viatge combinat demanarem la resolució a l’agència a partir de la qual haguem contractat i aquesta podrà oferir-nos un bo o val d’un any a partir de la finalització de l’Estat d’alarma equivalent al preu que ens haurien de reemborsar i amb el suficient recolzament financer que garanteixi la seva execució. Si no volem acceptar aquesta alternativa hem de tenir en compte que si demanem el reemborsament solament ens retornaran els diners equivalents a aquells serveis en que l’operadora dels mateixos hagi fet la devolució dels imports pagats a l’agència. Així, si se’ns comunica que aquest abonament no s’ha efectuat o ha sigut solament d’algun servei ens haurem de conformar amb el bo o val que se’ns proposi o el reemborsament parcial més el bo o val dels serveis no reemborsats.