Durant aquest 2020 UNAE ha atès 3.218 consultes de les quals s’han obert 776 expedients ja sigui de mediació o reclamació segons el cas, representant aquesta tramitació respecte a les consultes un 24,11%, el percentatge més alt en els últims anys. A…