dv. 12 novembre

A les 11,15h, Federació UNAE Catalunya realitzará una xerrada taller sobre l'eiquetatge de productes de consum, a la cooperatival Aixec (Barcelona, Passeig de Sant Tarsici, 3), dirigida al col·lectiu de Salut Mental..