16 | 02 | 2022

Aquest 2022 ha significat un canvi molt important en quan a la normativa i les garanties, i és que, des de l’1 de gener la garantia dels productes ha passat a ser de tres anys, s'ha ampliat en un any. 

La garantia en els productes nous és la responsabilitat de les persones venedores front als possibles defectes d’origen o fabricació, a la que també s’anomena manca de conformitat. Fins ara, les empreses assumien aquests defectes i havien de reparar o be substituir el producte quan es manifestava aquesta manca de conformitat en els dos anys següents al seu lliurament, ara i des del 2022 aquest període s’amplia i passa a ser de tres anys.  

Cal dir que existeix un termini en el que els desperfectes sorgits dins del mateix, es presumeixen d’origen i per tant, s'entén que aquests no son culpa d'un mal ús per part de la persona consumidora. En aquests casos, és l’empresa qui ha de demostrar que no hi ha cap defecte de fabricació per desfer-se de qualsevol responsabilitat al respecte. Aquest termini s’ha ampliat considerablement i és que de sis mesos ha passat a ser de dos anys, així només en l’any restant de la garantia, les persones consumidores seran les que hauran de demostrar que han usat adequadament el producte si volen que se’ls apliqui aquesta.  

En els productes de segona mà la garantia de la que respon la persona venedora s'entén front als defectes a conseqüència de la propietat anterior que ja existien en el moment del lliurament i es fixa en un període mínim d’un any, podent-se pactar un termini superior.  

Per altra banda, els animals vius han deixat de tenir garantia, ja que, ja no es consideren béns mobles i es regularan com sers amb capacitat de sentir amb la seva pròpia normativa. En canvi, els serveis digitals i els continguts digitals sí que han passat a ser objecte de garantia, essent aquesta de 2 anys des de la data se subministrament i el període de presumpció del que hem parlat, d’un any.  

En tot cas, recordem que les garanties de les que hem estat parlant son les garanties legals, el dret que tenim en cada compra de cada producte, però que existeixen també garanties comercials que serien compromisos addicionals voluntaris assumits en el moment de la venta que solen ampliar la garantia legal (temporalment o materialment).  

Davant una manca de conformitat la resposta es la reparació o substitució del producte a escollir per la persona compradora, ara bé, en el cas que la solució triada sigui impossible o si els costos que se'n derivessin fossin desproporcionats en comparació amb el remei alternatiu, la part venedora duria a terme l’altra opció. Cap de les dues alternatives pot comportar ningun tipus de despesa a la persona consumidora i aquesta reparació o substitució dins del període de garantia s’ha de fer en un termini raonable i sense provocar inconvenients significatius. 

Al reparar o substituir per manca de conformitat un producte l'empresa venedora respondrà durant un any del mal funcionament d’aquest si la causa d’aquest és la mateixa que la causa inicial. Així, si es comprova que aquesta reparació o substitució no resolen el defecte, la persona consumidora podrà optar per una rebaixa en el preu o la resolució del contracte, retorn del producte a canvi del reemborsament del preu.  

Per últim, per intentar que la reparació sigui la solució a la manca de conformitat s’ha ampliat a 10 anys des de que un producte deixa de fabricar-se, el temps en el que han d’existir peces de recanvi i un servei adequat per fer-ne el reemplaçament. D’aquesta manera es vol garantir que existeixi la possibilitat d’allargar la vida útil dels productes i no haver-los de substituir cada vegada que hi hagi algun problema que es pugui solucionar. 

En resum, aquestes modificacions fan créixer la protecció de les persones consumidores en les seves compres i pretén que el consum que es faci sigui més responsable, ja que, vol que la primera opció  en l’aplicació de la garantia sigui la reparació i per tant, no ens desfem dels productes si aquests es poden arreglar. Així, la bona implementació de tot això pot portar un canvi en positiu en les nostres relacions de consum sempre i quan, ambdues parts (empreses/persones consumidores) ho veiem de la mateixa manera.  

Si vols saber més sobre aquest tema o sobre d’altres del món del consum pots escriure’ns a unae@unae.cat o mitjançant el nostre formulari web https://unae.cat/ca/consultes