20 | 07 | 2016

Encara que es presenti com una mesura voluntària, el transfons és una sentència del Tribunal de Justícia Europeu del 2013, i posterior adaptació a la normativa comunitària el 2015.

Renfe ha anunciat canvis substancials en les indemnitzacions que les persones consumidores podran percebre en cas de retard, per trajectes de mitja i llarga distància (no afecta als serveis de rodalies amb el seu propi sistema de compensacions). La gran novetat és que els retards ja no vindran condicionats pel motiu del retard, i sigui quina sigui la causa, s’indemnitzarà als passatgers quan existeixin demores superiors a 15 minuts.

Fins ara, Renfe no compensava als seus clients quan el motiu del retard venia motivat per causes de força major, alienes a la voluntat de l’empresa com ara circumstàncies meteorològiques, incendis, vagues, interrupcions per ordre judicial policial, etc.

D’ara endavant les indemnitzacions per qualsevol viatge realitzat amb AVE que pateixi un retard seran les següents:

-          Retard superior a 15 minuts: devolució del 50% del preu del bitllet.

-          Retard superior a 30 minuts: devolució del 100% del preu del bitllet.

A qui perjudica aquesta mesura és als usuaris de l’AVE a Sevilla, que gaudien d’una indemnització per retard superior a 5 minuts, que queda suprimida.

 

Pel que fa als trajectes amb Alvia, AV City i Euromed, les indemnitzacions per retard queden fixades d’aquesta manera:

-          Retard superior a 30 minuts: devolució del 50% del preu del bitllet.

-          Retard superior a 60 minuts: devolució del 100% del preu del bitllet.

 

Finalment, pel que fa als trens Altaria, Intercity, Talgo i TrenHotel, els retards generaran dret a indemnització en aquestes circumstàncies:

-          Retard superior a 60 minuts: devolució de 50% del preu del bitllet.

-          Retard superior a 90 minuts: devolució del 100% del preu del bitllet.

 

Al dret al reemborsament en metàl·lic del preu del bitllet, Renfe ha afegit l'opció d’obtenir un descompte del 20% com a descompte en la compra del següent bitllet, o bé, l’acumulació d’aquest amb un percentatge extra del 30% per qui opti per ser compensat a través del programa de fidelització de punts Renfe.

Per sol·licitar la pertinent compensació, les persones afectades ho hauran de sol·licitar segons el mitjà de compra del bitllet. Aquelles persones que l’hagin adquirit mitjançant targeta de crèdit o punts Renfe, s’hauran de dirigir a al web www.renfe.com i clicar a l’apartat “Compromís de puntualitat”. En cas que la compra hagi estat per un altre mitjà caldrà dirigir-se a les taquilles de l’estació, o a l’agència de viatges en cas que s’hagi contractat el bitllet per aquest mitjà.