01 | 06 | 2018

Des de el passat 25 de maig serà d’obligatori compliment, per part de les empreses que gestionen les nostres dades, el que disposa el Reglament de Protecció de Dades, i que suposarà tenir un major control sobre les mateixes, i un augment de la protecció de la nostre privacitat.

 

Un dels nostres majors temors dins el món de les noves tecnologies (accés il·limitat a qualsevol contingut per Internet) és com protegir la nostre privacitat davant de possibles accions delictives que poden posar en perill la nostre intimitat i vulnerar la nostre imatge. A través de la xarxa, i des de el nostre ordinador o mòbil, accedim a nombroses aplicacions, on dipositem i són tractades les nostres dades personals, les quals constitueixen una informació molt valuosa per aquelles persones o empreses que les poden utilitzar pel seu propi benefici en detriment de la nostre intimitat i privacitat.

 

Per aquest motiu existeixen lleis de protecció de les nostres dades que persegueixen i penalitzen a aquells que puguin utilitzar aquesta informació de manera indeguda o il·legal. Es tracta de donar un pas endavant al control de la informació personal que circula per una xarxa plena de dades: identitats, fotografies, vídeos, correus electrònics, registres bancaris, aficions, orientació política, religiosa o sexual de milions d’usuaris, i evitar que terceres persones que, per diferents motius, puguin tenir accés a elles les utilitzin il·legalment per al seu propi benefici i que ens puguin perjudicar.

 

A partir d’ara, aquelles empreses que tractin les nostres dades personals estaran obligades a incloure un efectiu sistema de protecció de la nostre informació personal per tal de mantenir la privacitat i, per al seu tractament, serà imprescindible el nostre consentiment mitjançant una declaració inequívoca o acció afirmativa clara de manera prèvia i explícita; no serà vàlid el consentiment tàcit o per inacció del consumidor,  el que s’entenia per consentiment per omissió. S’especifica clarament que només es podran sol·licitar dades estrictament necessàries per poder prestar el servei i/o adquirir un producte.

 

La nova regulació també contempla més detalladament:

 

1.- El Dret a l’oblit: tot consumidor tindrà el Dret a sol·licitar la eliminació de les seves dades quan ja no siguin necessàries per la finalitat per la que es van reunir, quan s’hagi revocat el seu consentiment al tractament, o quan es pugui demostrar que les dades s’han obtingut il·lícitament. Impedirem així la difusió d’informació personal a través d’Internet.

 

2.- Dret a la portabilitat: es controla més la forma de gestionar les nostres dades amb tercers, i s’obliga a les empreses que gestionin les nostres dades que, en cas que sigui la nostre voluntat, es facilitin els mecanismes oportuns per poder-los passar a un altra proveïdor i siguin eliminats del primer.

 

3.- Seguretat de les nostres dades: les empreses obligades a emparar la seguretat de les nostres dades de manera eficaç i adient, que puguin preveure els possibles riscos de filtracions per evitar que les dades quedin exposades; en cas de possibles exposicions s’obliga que les empreses siguin capaces d’actuar i prendre les mesures oportunes i necessàries per protegir la nostre privacitat.

 

 

En cas que alguna d’aquestes empreses vulneri el que disposa la normativa vers el tractament de les nostres dades recomanem posar-se en contacte amb UNAE (telf: 93 301 26 27// Mail:  unae@unae.cat), per tal de valorar el possible incompliment o vulneració dels nostres drets A.R.C.O (accés, rectificació, cancel·lació i oposició), i, en el seu cas, dirigir la corresponent denúncia a la Autoritat  Catalana de Protecció de Dades:  http://apdcat.gencat.cat/ca/inici/