21 | 01 | 2020

Quan trobem que no tenim subministrament elèctric a casa, el primer que haurem d’esbrinar, és si es tracta d’una avaria o ens l’han tallat per alguna causa determinada (impagament, frau,…). Per fer-ho, observarem si som els únics sense servei mirant si la nostra escala, ascensor, carrer o veïns tenen algun punt de subministrament actiu.

D’aquesta manera, si no és un problema únicament nostre tindrem una avaria externa que dependrà de la nostra empresa Distribuidora per reparar-se. Els principals motius que poden portar a aquesta avaria solen ser:

  1. Els accidents
  2. Causes meteorològiques (vent i aigua), incendis, fauna i vegetació
  3. Trencament d'elements, fallades o falta de manteniment de la xarxa

Tanmateix, podem trobar-nos amb dos tipus d’avaries. En primer lloc, els talls programats dels que ens hauran d’haver avisat amb, com a mínim, 48h hores d’antelació i són deguts a la millora i manteniment de la xarxa essent moltes vegades necessaris per garantir la seguretat dels treballadors que fan aquestes labors. A més, a les pàgines web de les Distribuïdores podrem consultar a temps real l’estat d’aquests talls.

En segon lloc, si no és una incidència controlada deixarem constància de la mateixa informant a la Distribuidora per tal que ens la solucionin i posteriorment reclamarem a la nostra comercialitzadora la indemnització que ens correspongui.

Si no es tracta d’una averia i el tall solament ens afecta a nosaltres, el problema el tenim a les nostres instal·lacions així, pot ser, un problema elèctric que haurem de solucionar pel nostre compte o un tall ordenat que té com a dues causes principals l’impagament de factures o el frau (no tenir contracte en vigor o la manipulació del comptador).

En el cas que haguem d’arreglar alguna cosa de la nostra instal·lació és important estudiar la pòlissa d’assegurances que tinguem contractada, ja que, poden estar inclosos serveis com la detecció i/o reparació dels danys elèctrics que ens podrien estalviar haver de posar els diners de la nostra butxaca.

Si ens trobem davant d’un impagament, hem de tenir clar que no es pot tallar la llum a aquelles famílies que són vulnerables, especialment protegides per la llei de pobresa energètica, i per tant, si es procedís al tall aquest fet seria denunciable. Aquells que no es trobin en aquesta situació, hauran de recopilar tota aquella informació que tinguin sobre el deute per veure en primer lloc, si el deute els hi pertoca i en segon lloc, si el procediment s’ha fet de la manera establerta. Si es considera que és correcte haurem de contactar amb la nostra comercialitzadora per pagar o acordar com pagar el deute i així ens reactivin el subministrament. En cas contrari, haurem de reclamar que és un tall indegut davant la mateixa comercialitzadora i podrem acudir al nostre servei públic de consum o a la nostra associació de persones consumidores on seguiran amb la tramitació de la reclamació per tal que aquesta sigui favorable però sobretot perquè ens retornin el servei el més ràpid possible. Aquest és el mateix procediment que seguiríem en cas dels frau.

Quan estem davant d’una incidència no controlada o un tall indegut a part de la reconnexió podrem reclamar un descompte a la nostra factura pel tall de llum si aquest ha superat els 3 minuts. A més, s’haurà de demanar la indemnització per danys causats en aliments, aparells electrònics i/o altres despeses relacionades amb tall de subministrament.  

 

D’aquesta manera, reunirem totes les peticions i interposarem una reclamació davant la nostra comercialitzadora aportant tota la documentació recopilada essent necessaris els tiquets dels productes danyats i les fotografies que deixin constància de la situació provocada (nevera, cremades dels aparells elèctrics,…). Cal tenir en compte la importància que en acabar d’interposar una reclamació l’empresa li doni número, ja que aquest és l’únic que assegura que s’hagi interposat correctament. Si no obtenim resposta en un mes o dins d’aquest termini la resposta és negativa podrem acudir als serveis públics de consum o a les associacions de consumidors on ens orientaran dels següents passos a seguir i si és necessari tornaran a reclamar en el nostre nom.

 

Per altra banda, per reclamar els danys, si hi ha contractada alguna assegurança que cobreixi el contingut de la llar, podrem obrir un sinistre comunicant a l'asseguradora els fets ocorreguts. Si la resposta d'aquesta és negativa també es pot interposar una reclamació a la pròpia asseguradora, que si és desestimada dels serveis públics de consum o associacions de consumidors ens podran aconsellar com seguir amb el procediment de reclamació.  

Per últim, com a consells davant un tall de llum us volem recomanar el següent:

  1. Desconnectar tots aquells aparells connectats a la corrent que es puguin fer malbé
  2. No obrir la nevera ni el congelador, ja que, poden conservar la temperatura i els aliments durant unes hores
  3. Tenir una llanterna amb piles de recanvi guardada pels casos de tall. Mai una espelma, que podria provocar incendis.
  4. Localitzar el comptador i els ploms perquè pot ser que per tal de reactivar el subministrament haguem de consultar-los